Synonymer til memorandum

bemerkning, kommentar, konstatering, merknad, notabene (NB), notat, utsagn, uttalelse, beskjed, anvisning, data, empiri, etterretning, forklaring, fotnote, henvisning, illustrasjon, info, informasjon, kjennskap, kunngjøring, meddelelse, melding, note, opplysning, tips, underretning, vinkbeskjed, befaling, bud, dekret, diktat, forlangende, forskrift, imperativ, instruks, kommando, oppdrag, ordre, parole, påbud, pålegg, viljebeskjed, beretning, brev, erklæring, formidling, fortelling, hemmelighet, historie, korrespondanse, pressemelding, rapport, reklame, rykte, sladderbeskjed, huskelapp, huskeliste, memo, notis, påminnelse, under