Synonymer til menighet

basilika, bedehus, dom, forsamlingshus, gudshus, helligdom, kapell, katedral, kirke, menighetshus, moske, stavkirke, synagoge, tabernakel, tempel, trossamfunn, avstraffelse, bot, erstatning, fengsel, frihetstap, gjengjeld, gjengjeldelse, inndragning, mulkt, pryl, refselse, represalier, slaveri, straff, straffedom, tukt, vederlagdom, mos