Synonymer til menighetsstyre

kirkeledelse, biskop, kirkestyre, menighetsråd