Synonymer til meningsforskjell

delte meninger, diskusjon, dissens, egling, friksjon, kjefting, konflikt, krangel, kritikk, kverulering, misforståelse, misstemning, munnhuggeri, splittelse, strid, stridsspørsmål, uenighet, uoverensstemmelse, utskelling, utskellingdiskusjon, dialog, drøs, intervju, jabb, kommunikasjon, konversasjon, meningsutveksling, ordskifte, ordveksling, passiar, prat, replikkveksling, samtale, snakk, uoveren