Synonymer til mentor

adjunkt, frøken, guvernante, informator, kursansvarlig, kursholder, lektor, lærer, lærerinne, magister, pedagog, preseptor, privatlærer, professor, skolemester, fadder, foresatt, guide, guru, instruktør, konsulent, mester, oppdrager, orakel, rådgiver, støttekontakt, veileder, anfører, ansvarlig, arbeidsgiver, bas, befal, bestyrer, den som bestemmer, den som trekker i trådene, direktør, disponent, folkevalgt, forvalter, herre, hjerne, hode, husbond, kaptein, kommandant, konge/dronning, leder, overhode, overordnet, planlegger, prins(esse), sjefforesatt, Dr., frue, Herr, Hr., høflig tiltale, min gode mann, min herre, misterfrøken, skolemesterfrøken, dryade, jente, jentebarn, jentunge, jomfru, møy, najade, nereide, nymfe, oreade, pike, pikebarn, pikelill, småpike, tenåring, tulle, tøs, ungdo