Synonymer til mestre

beherske, evne, fikse, fullføre, få til, gjennomføre, greie, ha i sin hule hånd, håndtere, klare, klare brasene, kunne, makte, oppnå, ordne, takle, være mann for, anlegg, begavelse, dyktighet, ekspertise, ferdighet, genialitet, kompetanse, kunnen, kunnskap, kyndighet, talent, åreevne, være mann forfikse, bøte, flikke, forbedre, fornye, gjøre/sette i stand, gå over, lappe, lime, mekke (muntlig mening), overhale, pleie, pusse opp, rehabilitere, reparere, restaurere, rette opp, sette i stand, skifte ut, stoppe, utbedre, vedlikeholde, vøle, gjen