Synonymer til miljø

atmosfære, det blå, eter, gass, himmel, intet, luft, oksygen (muntlig mening), stemning, tomrom, trekk, vær, ånd, avstamning, (ens) eget kjøtt og blod, aner, blod, dynasti, familie, forfedre, herkomst, hus, huslyd, husstand, klasse, nærmeste, opphav, opprinnelse, rase, slekt, stamtre, ættavstamning, byrd, fødsel, kaste, kår, posisjon, samfunnslag, stand, status, stilling, verdi, yrkesgruppeavstamning, bånd, enhet, forbindelse, hjemstavn, hjemsted, kilde, nærhet, opprinnelsessted, røtter, samhørighet, tilhørighet, tilknytning, bekjentskaper, bekjentskapskrets, forbindelser, klikk, kontaktflate, krets, nettverk, omgang, omgangskrets, relasjoner, sirkel, sosiale omgivelser, vennekrets, venner og bekjente, yrkesgruppe,