Synonymer til minne om

bety, avstedkomme, bevirke, bringe, dra etter seg, ende med, forårsake, framkalle, fremkalle, føre med seg, føre til, innebære, involvere, kreve, medføre, resultere i, skape, volde, være forbundet medbety, gi uttrykk for, se ut som, se ut til, tale for, tegne (til), tyde på, varsle, virke som, vitne om, være tegn på, være tegn