Synonymer til minnesmerke

avglans, erfaring, erindring, hukommelse, husk, minne, minnespenn, monument, opplevelse, reminisens, suvenir, bautastein, byste, epitaf, gravstein, mausoleum, anskuelse, erkjennelse, fornemmelse, forståelse, gnosis, innsikt, kunnskap, livsoppfatning, oppfatning, oppfattelse, persepsjon, verdensanskuelse, verdensbilde, vitenerfaring, suvenirerfaring, dyktighet, dømmekraft, fornuft, forstand, intelligens, klokskap, kløkt, kyndighet, omtanke, resong, skarpsindighet, vett, visdom, viten, av