Synonymer til minske

abbreviere, amputere, avkorte, barbere, beklippe, beskjære, dra sammen, forenkle, forkorte, forminske, kappe, klippe, knappe (av), komprimere, kondensere, korte, kupere, kutte (ned), redusere, sakse, sammenfatte, stekke, stusse, trekke sammen, trunkere, avta, bedage seg, blekne, bli lavere/mindre/svakere, dabbe, dale, dempes, ebbe, falle, forminskes, forsvinne, gå ned, krympe, løye, minke, minskes, nee, reduseres, skrumpe, slakne, spakne, svekkes, svinne, tape seg, veikne, klipp