Synonymer til misere

bom, aksel, barre, hevarm, holme, lekte, list, løftearm, mast, raft, raje, , skåte, sleis, slind, spak, sperre, spett, spildre, staur, stokk, tro, trøe, vagle, vektstang, vågbom, arkitrav, bete, bjelke, brand, bærebjelke, drager, grunnsvill, mønsås, skråbjelke, skråstøtte, slisk, sliske, støtte, svill, sville, syll, takbjelke, takås, toppsvill, tverrbjelke, tverrtre, åsbom, ergrelse, fadese, fatalitet, feiltagelse, fiasko, glipp, kalamitet, mistak, strek i regningen, tabbe, tape ansikt, uflaks, uhell, ulykke, ulykkestilfelle, utur, vanhell, vanskjebne, vådeskudd, fare, beinfly, fly, fly som en vind, fyke, galoppere, haste, ile, jage, jogge, kute, løpe, pale, pile, pilte, rase, renne