Synonymer til misforståelse

delte meninger, diskusjon, dissens, egling, friksjon, kjefting, konflikt, krangel, kritikk, kverulering, meningsforskjell, misstemning, munnhuggeri, splittelse, strid, stridsspørsmål, uenighet, uoverensstemmelse, utskelling, utskellingdiskusjon, dialog, drøs, intervju, jabb, kommunikasjon, konversasjon, meningsutveksling, ordskifte, ordveksling, passiar, prat, replikkveksling, samtale, snakk, uoveren