Synonymer til miste tyngde

bevege seg oppover, blåse bort, elevere, fly, heve, klatre, lette, løfte, stige, sveve, sveve avgårde, ta av, beinfly, fare, fly som en vind, fyke, galoppere, haste, ile, jage, jogge, kute, løpe, pale, pile, pilte, rase, renne, ruse, skynde seg, småspringe, sprenge, springe, sprinte, spurte, ta beina på nakken, travefly, ta avfly, bil, buss, båt, ekspressbuss, farkost, ferje, hestedrosje, hurtigtog, kjøretøy, leddbuss, regionaltog, svevebane, sykkel, t-bane, tog, trailer, transportmiddel, trikk, vogntogfly, flagre, flakse, flyte på vinden, få luft under vingene, ta til vingene, adle, bearbeide, dyrke opp, forbedre, foredle, forfine, forskjønne, høyne, kultivere, lutre, raffinere, rense, utvikle, videreutvikle,