Synonymer til modifisere

adaptere, akklimatisere, avpasse, bearbeide, forme, føye, innordne, jenke, justere, ordne, regulere, rette inn, stille, tillempe, tilpasse, tilvenne, avvike, bytte, divergere, endre, erstatte, fluktuere, forandre, forvandle, kompensere, konvertere, moderere, modulere, nyansere, omarbeide, omdanne, omforme, omvelte, oppveie, pendle, reformere, skifte, svinge, variere, veksle, vende, tilvennebearbeide, adle, dyrke opp, forbedre, foredle, forfine, forskjønne, heve, høyne, kultivere, lutre, løfte, raffinere, rense, utvikle, videreutvikle, øke verdienbearbeide, arrangere, behandle, dyrke, elte, fikse (muntlig mening), fora