Synonymer til moment

alder, avsnitt, epoke, fase, historie, milepæl, måned, periode, stadium, stund, tid, tideverv, tidsalder, tidsperiode, tidsrom, tidsskifte, uke, år, æra, øyeblikk, øyeblikkavsnitt, del, kapittel, paragraf, punkt, segment, bevegelse, aktivitet, drift, fart, forflytting, frakt, gang, jogging, løping, manøver, manøvrering, mosjon, omrokkering, omstrukturering, operasjon, reise, rørelse, rørsle, samferdsel, skjelv, svingning, trafikk, troppeforflytning, vibrasjon, vindbevegelse, broderskap, brorskap, fellesskap, forbund, forening, fraksjon, gruppe, klubb, krets, lag, laug, losje, orden, organisasjon, parti, samband, sammenslutning, sekt, sirkelbevegelse, damp, dreis, driv, framdrift, fres, galopp, hast, hastighet, hastverk, hurtighet, il, raskhet, stormskritt, tempo, tilløp, tilsprangbevegelse, disposisjon (vulgær), farge, hang, helning, mote, progresjon, retning, siktepunkt, slagside, streben, strømning, tendens, tidsånd, tilb