Synonymer til moral

etikk, følelse for hva som er rett og galt, hjerte, indre stemme, samvett, samvittighet, arnested, brennpunkt, bykjerne, city, hoved-, kjerne, knutepunkt, midte, midtpunkt, nav, navle, senter, sentral, sentrum, smørøye, vital, øyehjerte