Synonymer til motivering

argument, argumentasjon, begrunnelse, erklæring, forklaring, forsvar, grunn, påstand, redegjørelse, resonnement, støtte, akkreditiv, attest, aval, budskap, bulletin, deklarasjon, dekret, fullmakt, kommuniké, kunngjøring, manifest, meddelelse, melding, opprop, oppslag, ordre, program, programerklæring, proklamasjonerklæring, annonse, avertissement, bekjentgjørelse, edikt, informasjon, kommunike, lansering, lysing, notis, nyhet, offentliggjørelse, opplysning, proklamasjon, propaganda, publisering, reklame, rundskriv, sirkulæreerklæring, støtteerklæring, beretning, beskjed, brev, bud, etterretning, formidling, fortelling, hemm