Synonymer til motsi

avkrefte, dementere, imøtegå, komme med innsigelser, opponere, protestere, si imot, ta til gjenmæle, avvise, avfeie, avslå, bite av, fornekte, forsmå, frabe seg, gi kurven, gjendrive, gjøre arveløs, ikke ville vite av, refusere, si nei, slå tilbake, tilbakevise, utelukke, vise bort, vise vinterveien, vrakeavvise, motsette (seg), neglisjere, overse, sette seg opp mot, stå imot, trasse, trosse, være imot, være ulydig (mot), ta til gjenmælemotsi, tross