Synonymer til motstandsdyktig

energisk, flittig, hardfør, iherdig, overbærende, robust, seig, sta, tålmodig, uslitelig, utholdende, utrettelig, fast, avgjort, bestemt, fastholdt, fastlåst, fastspikret, handikappet, holdt igjen, immobil, låst, rolig, som en saltstøtte, stabil, stanset, stasjonær, stiv, stoppet, strandet, ubevegelig, ubønnhørlig, ufølsom, ufør, ugjenkallelig, urokkelig, urørlig, værfastfast, bastant, blir ved sitt, egenvillig, flegmatisk, herskende, jernhard, kolerisk, konsekvent, pågående, påståelig, rigorøs, sterk, tro(fast), tverr, ubøyelig, ufravikelig, umedgjørlig, varig, vedvarende, viljesterk, vrang(villig)fast, beskyttet, dekket, farefri, gardert, helgardert, i gode hender, idiotsikker (muntlig mening), på den sikre side, på det tørre, sikker, sikret, solid, sorgfri, trygg, utenfor farefast, detaljert, dyptgående, fullstendig, fullt og fast, fyldig, gjennomført, grundig, i dybden, inngående, nøye, omfattende, omhyggelig, profesjonelt, pålitelig, redelig, skikkelig, systematisk, til bunns, til gagns, troverdig, ut og inn, utførlig, utt