Synonymer til motstykke

antitese, diskrepans, diversitet, konflikt, kontrast, motpol, motsetning, motsigelse, paradoks, polaritet, selvmotsigelse, splittelse, uenighet, fasit, ja, javel, jo, konklusjon, konsekvens, løsning, motinnlegg, nei, parallell, replikk, respons, resultat, svar, tilbakemelding, tja, utfall, diversite