Synonymer til motsvarende

analog, av samme betydning, beslektet, ekvivalent, ensartet, ensformig, homolog, jamførbar, lignende, lik, likeartet, overensstemmende, parallell, på lignende vis, sammenfallende, sidestilt, som ligner, synonym, tilsvarendeanalog, fysisk, gammel, gammeldags, manuell, mekanisk, tilsvarende, tilsvarendeekvivalent, jambyrdig, jamgod, jamstilt, jevnbyrdig, jevngod, jevnstilt, likestilt, likeverdig, på h