Synonymer til motvirke

avskjære, avsperre, avstenge, barrikadere, blokkere, forby, hindre, lukke, obstruere, sperre, stanse, stenge, stoppeavskjære, avverge, begrense, boikotte, forebygge, forhindre, forpurre, forstyrre, hemme, innskrenke, motarbeide, nekte, oppholde, sabotere, sette en stopper for, sinke, sjenere, stoppe, utelukke, vegre, stoppeblokkere, mota