Synonymer til multiplikasjon

dobling, dublering, etteraping, etterligning, fotografering, ganging, herming, imitasjon, kopiering, lage dubletter, avløsning, bot, erstatning, gjengjeld, kompensasjon, oppreisning, protese, refusjon, substitutt, surrogat, vederlagetterligning, avskrift, duplikat, duplo, kopi, replika, reproduksjonetterligning, mult