Synonymer til munning

luke, deksel, hette, klaff, lem, lokkluke, passasje, sluse, ventil, åpning, allé, autostrada, bilvei, ferdselsåre, gate, gjennomgang, hovedvei, kurs, landevei, motorvei, promenade, riksvei, rute, sidevei, smau, smug, sti, strekning, tråkk, tømmervei, vei, veitpassasje, båttur, cruise, ekskursjon, ekspedisjon, fart, ferd, jordomseiling, odysse, overfart, prøvetur, regatta, reis, safari, seilas, seiltur, tokt, tripp, tur, turne, utflukt, valfartpassasje, avløp, dren, grøft, kloakk, kulvert, os, renne, rør, sluk, åpningsluse, sluseåpning, avspark, barndom, begynnelse, debut, førstning, genesis, grunnleggelse, ilddåp, innføring, innledning, intro, introduksjon, kilde, opphav, opprettelse, opprinnelse, oppstart, opptakt, skapelse, spire, start, startskudd, utgangsposisjon, utgangspunkt, utspringåpning