Synonymer til myndig

autonom, bred, fri, fribåren, frigjort, gratis, kreativ, selvhjulpen, selvstendig, selvstyrt, sterk, suveren, tilgjengelig, uavhengig, ubegrenset, ubundet, uforpliktet, uhemmet, uhindret, vid, åpen, åpenbred, detaljert, fyldig, grundig, i det vide og brede, inngående, lang, langvarig, minutiøs, nøyaktig, omfangsrik, omstendelig, utførlig, uttømmende, vidløftig, bydende, despotisk, dominerende, herskelysten, herskende, herskesyk, maktglad, maktkjær, maktlysten, maktsyk, rådelysten, tyrannisk, autoritær, diktatorisk, egenmektig, enerådende, eneveldig, selvbestaltet, selvrådig, totalitær, uinnskrenketdespotisk, makt