Synonymer til nær

attmed, bortmed, gjennom, hos, i nærheten av, inntil, med, per, ved, ved hjelp av, ved siden av, familiær, fortrolig, hemmelig, i skjul, inderlig, innstendig, intim, kameratslig, konfidensiell, kordial, mellom oss sagt, privat, på tomannshånd, sub rosa, tillitsfull, under fire øyne, underhånden, underhånds, utvungen, vennlig, vennskapelig, åpenhjertig, åpenhjertigfortrolig, her på/i huset, innenlands, intern, lokal, på kammerset, avsides, dunkel, esoterisk, lumsk, navnløs, obskur, okkult, skjult, ukjenthemmelig,