Synonymer til nære

amme, berge, bespise, die, fore, fostre, , livberge, livnære, mate, mette, nøre, oppdrette, oppdretteberge, assistere, avlaste, befri, bidra, bistå, forbarme seg over, frelse, hjelpe, komme til unnsetning, leie, rake kastanjene ut av ilden for, redde, sekundere, slå et slag for, styrke, stå bi, støtte, subsidiere, subvenere, ta hånd i hanke med, ta seg av, tjene, tre støttende til, være behjelpeligberge, begunstige, beskytte, bevare, dra omsorg for, forsvare, frede, gardere, gå/stille seg i bresjen for, hegne (om), holde sin hånd over, ivareta, konvoiere, lune, passe på, protesjere, sikre, skjerme, strygge, ta under sine vinger, tre i skranken for, verge, verne, vokte, våke over, oppdrettebespise, betjene, beverte, forpleie, oppvarte, servere, traktere, oppdrettedie, patte, suge, sutte, fo