Synonymer til nært

neste, granne, nabo, nestemann, sidemannneste, nærværende, om litt, snart