Synonymer til nærværende

neste, granne, nabo, nestemann, sidemannneste, nært, om litt, snart