Synonymer til nød

armod, eksistensminimum, elendighet, fattigdom, hunger, hungersnød, jammer, knipe, krise, lidelse, mangel, savn, sult, trengsel, ulykke, usselhet, utsatt posisjon, vanskelighet, damoklessverd, dilemma, fare, klemme, risiko, risikomoment, risk, trussel, uriaspost, crux, gordisk knute, gåte, hjernegymnastikk, hodebry, hodepine, mysterium, nøtt, oppgave, problem, smertensbarn, spørsmål, tankenøtt (muntlig mening), vanskelighetdilemma, vanskelighetelendighet, bedrøvelse, beklagelse, bekymring, fortvilelse, gremmelse, gråt (og tenners gnissel), håpløshet, kummer, kval, kvide, malurt, melankoli, nedslåtthet, nedstemthet, pine, plage, smer