Synonymer til nøktern

allmengyldig, beskrivende, faktisk, fordomsfri, gjengivende, lidenskapsløs, objektiv, realistisk, reell, saklig, sann, uegennyttig, uengasjert, uhildet, upartisk, upersonlig, virkelig, virkelighetsnær, vitenskapelig, avholdende, anstendig, asketisk, bluferdig, dydig, høvisk, intakt, jomfruelig, kysk, moralsk, platonisk, ren, respektabel, sedelig, sømmelig, tuktig, ubesmittet, uskyldig, ærbaravholdende, avholds, edru, fastende, klar, nykter, på vannvogna, sober, upåvirket, absolutt, avgjort, bestemt, betingelsesløs, definitiv, deterministisk, endelig, forutbestemt, hard, ikke ettergivende, karmisk, konstant, nådeløs, resolutt, skjebnebestemt, ubetinget, ugjenkalle