Synonymer til nasjon

familie, (ens) eget kjøtt og blod, aner, avstamning, blod, dynasti, forfedre, herkomst, hus, huslyd, husstand, klasse, nærmeste, opphav, opprinnelse, rase, slekt, stamtre, ættfamilie, flokk, folk, gruppe, klan, stamme, ætt, fastland, jord, jorde, kyst, land, landområde, lydrike, mark, område, provins, region, rike, stat, territorium, åker, 17. mai-tog, eskorte, følge, hale, karavane, kavalkade, kompani, kortesje, lag, opptog, parade, prosesjon, påheng, rei, suite, sveit, syttendemaitog, tog, tropp, vogntogflokk, avdeling, bande, fraksjon, friskare, gerilja, gjeng, haleheng, hjord, hop, horde, horg, hurv, hær, hærskare, junta, kleresi, klikk, populasjon, seksjon, sverm, utvalgflokk, utvalggruppe, bevegelse, broderskap, brorskap, fellesskap, forbund,