Synonymer til nedadgåendesynkende

synkende, avtagende, calando, dalende, ebbende, fallende, minkende, fra oven, fra toppen, loddrett, mot bunnen, ned, nedover, ovenfra, vertikalt