Synonymer til nekte

avskjære, avsperre, avstenge, barrikadere, blokkere, forby, hindre, lukke, obstruere, sperre, stanse, stenge, stoppeavskjære, avverge, begrense, boikotte, forebygge, forhindre, forpurre, forstyrre, hemme, innskrenke, motarbeide, motvirke, oppholde, sabotere, sette en stopper for, sinke, sjenere, stoppe, utelukke, vegre, stoppeblokkere, mota