Synonymer til nestekjærlighet

altruisme, edelmot, filantropi, gavmildhet, idealisme, offervilje, oppofrelse, raushet, rundhåndethet, sjenerøsitet, uegennytte, uselviskhet, veldedighet, beskyttelse, asyl, dekke, dekning, fristed, gjemmested, le, livd, ly, sikkerhet, skjul, skjulested, vernbeskyttelse, ettersyn, helbredelse, hensyn, hjelp, interesse, kjærlighet, omsorg, omsyn, omtanke, oppmerksomhet, pleie, sut, ta seg av noen, tilsyn, varetekt, vennlighet, empati, enhet, enighet, fellesskap, gjensidig forståelse, godvilje, harmoni, medfølelse, overensstemmelse, samhold, samhørighet, samspill, solidaritet, sympati, avstamning, bånd, forbindelse, hjemstavn, hjemsted, kilde, nærhet, opphav, opprinnelsessted, røtter, slekt, tilhørighet, tilknytningenhet, over