Synonymer til nettkjenningmål

mål, agenda, dagsorden, forehavende, hensikt, kart, målsetting, opplegg, plan, program, prosjekt, prospekt, saksliste, skjema, slagplanmål, akt, baktanke, beregning, beslutning, bestemmelse, formål, forsett, ide, intensjon, mening, motiv, målsetning, overlegg, siktemål, spekulasjon, tanke, tendens, vilje, ønske, øyemedmål, avstand, bredde, dimensjon, dybde, flatemål, forhold, grad, hulmål, høyde, lengde, lengdemål, mengde, omfang, porsjon, skala, størrelse, tykkelsemål, begrensning, domensjon, format, innhold, kaliber, kapasitet, område, proporsjon, register, rekkevidde, spenn, spennvidde, utbredelse, vidde, volummål, bestemmelsessted, blink, destinasjon, goal, innkomst, målstrek, nedslagsfelt, dagligtale, dialekt, glose, idiom, kommunikasjonsmiddel, kreolspråk, morsmål, målføre, mæle, ord, sjargong, slang, sosiolekt, språk, uttrykk, ytring