Synonymer til nimrod

fangstmann, jeger, skytter, veidemann, veidemannskytter, idrettsskytter, skiskytter, sportsskytter