Synonymer til nisje

albuerom, areal, en plass i solen, forum, gårdsplass, idrettsplass, klaring, lebensraum, lekeplass, manesje, plass, plett, rom, rotunde, spillerom, stadion, sted, taje, torg, tumleplass, tun, tunareal, bakke, , eng, felt, grunn, grønnsvær, jorde, land, lende, mark, område, terreng, vang, voll, åkerareal, distrikt, domene, egn, enemerker, himmelstrøk, kant, landskap, lokalitet, provins, reservat, revir, sektor, sfære, skueplass, sone, strekning, strøk, territorium, trakt, avtrykk, bule, bulk, dal, dump, fals, fordypning, forsenkning, fure, grav, grop, hakk, hull, hulning, krater, kulp, lomme, renne, revne, rynke, senkning, sjakt, skål, spor, søkk, søkkdal, badebasseng, basseng, beholder, bekken, cisterne, ford