Synonymer til nivå

egenskap, gruppe, holdbarhet, inndeling, karakter, klasse, kvalitet, modenhet, orden, rang, slag, sortering, stand, standard, type, utholdenhet, varighet, verdi, etasje, fase, grad, høyde, plan, stadium, trinn, alder, avsnitt, epoke, historie, milepæl, moment, måned, periode, stund, tid, tideverv, tidsalder, tidsperiode, tidsrom, tidsskifte, uke, år, æra, øyeblikkfase, ansats, beslag, bise, bord, bredd, brem, brett, bryn, egg, fals, fas, fold, frise, grense, hjørne, kant, linning, list, marg, rabatt, rand, rein, ripe, side, sømgrad, avskygning, avvik, differanse, distinksjon, divergens, forandring, forskjell, gap, nyanse, overgang, skille, skilnad, sprang, tone, uensartethet, ulikhet, uoverensstemmelse, variasjongrad, avstand, bredde, dimensjon, dybde, flatemål, forhold, hulmål, lengde, lengdemål, mengde, mål, omfang, porsjon, skala, størrelse, tykkelsegrad, begrensning, domensjon, format, innhold, kaliber, kapasitet, område, proporsjon, register, rekkevidde, spenn, spennvidde, stør