Synonymer til noen ganger

av og til, dann og vann, fra tid til annen, i ny og tid, iblant, innimellom, leilighetsvis, periodevis, stundom, undertiden, undertideniblant, blant, hos, innen, innenfor, inter, mellom, sammen med, ved, inni