Synonymer til nonfigurativ

abstrakt, akademisk, allmenngyldig, begrepsmessig, bestemt, fjern (muntlig mening), forstandig, hypotetisk, ikke konkret, intelligent, logisk, sikker, spekulativ, tankemessig, tankeskapt, teoretisk, ubetinget, åndelig, åndeligallmenngyldig, allemannseie, alminnelig, offentlig, offisiell, publisert, åpenallmenngyldig, allmenn, altomfattende, for alle, generell, kosmisk, universell, absolutt, av