Synonymer til nordboer

danske, finne, færøying, islending, nordbu, nordbuer, nordmann, person fra Norden, skandinav, svenske, person fra