Synonymer til nordbu

danske, finne, færøying, islending, nordboer, nordbuer, nordmann, person fra Norden, skandinav, svenske, person fra