Synonymer til nordlys

aurora australis, aurora borealis, aurora polaris, lysfenomen, polarlys, sydlys, sørlys