Synonymer til nordmann

danske, finne, færøying, islending, nordboer, nordbu, nordbuer, person fra Norden, skandinav, svenske, person fra