Synonymer til nordover

be(i)nt fram, bort, bortover, flatt, fra høyre, fra venstre, framover, horisontalt, jevn, nordfra, rett, rett fram, sørfra, sørover, vannrett, vestfra, vestover, videre, østfra, østover, sørf