Synonymer til notis

annonse, album, brosjyre, flygeblad, folder, hefte, innstikk, pamflett, publikasjon, reklame, reklamemateriell, skrift, småskrift, tekst, traktat, verkannonse, avertissement, bekjentgjørelse, deklarasjon, dekret, edikt, erklæring, informasjon, kommunike, kunngjøring, lansering, lysing, manifest, melding, nyhet, offentliggjørelse, opplysning, oppslag, proklamasjon, propaganda, publisering, rundskriv, sirkulære, beskjed, anvisning, data, empiri, etterretning, forklaring, fotnote, henvisning, illustrasjon, info, kjennsk