Synonymer til nyhet

affære, begivenhet, episode, evenement, eventyr, foreteelse, hendelse, historie, intermesso, opplevelse, opptrinn, scene, slump, tildragelse, tilfeldighet, tilfelle, treffaffære, byttehandel, forretning, handel, handelsavtale, kjøp, overføring, salg, transaksjon, varebytte, annonse, album, brosjyre, flygeblad, folder, hefte, innstikk, pamflett, publikasjon, reklame, reklamemateriell, skrift, småskrift, tekst, traktat, verkannonse, avertissement, bekjentgjørelse, deklarasjon, dekret, edikt, erklæring, informasjon, kommunike, kunngjøring, lansering, lysing, manifest, melding, notis, offentliggjørelse, opplysning, oppslag, proklamasjon, propaganda, publisering, rundskriv, sirkulære