Synonymer til nylig

akkurat, avpasset, eksakt, korrekt, nøyaktig, presis, punktligakkurat, for kort tid siden, forleden, i sted, nettopp, nyss