Synonymer til nyttigformålstjenlig

formålstjenlig, akseptabel, anvendelig, bra, brukbar, dugelig, fungerende, funksjonell, god, hensiktsmessig, ansett, egnet, fagmessig, fint, flott, fordelaktig, fullgod, gagnlig, godt, grei, gunstig, nyttig, positivt, rett, riktig, skikket, tilbørlig, tilfredsstillende, tjenlig, verdifull, verdig